XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów, Paryż 2023

Komitet Słowianoznawstwa PAN uprzejmie informuje, że rozpoczyna się formowanie polskiej delegacji na XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów, który odbędzie się w Paryżu w dniach od 28 sierpnia do 1 września 2023 roku. Polska delegacja, biorąca udział w posiedzeniach poszczególnych sekcji tematycznych, będzie się składać z 55 osób. Wnioski osób zainteresowanych udziałem w kongresie w tej formie będą rozpatrywane przez dwie Komisje Komitetu Słowianoznawstwa PAN: Językoznawczą i Literaturoznawczo-Kulturoznawczą.

Wnioski, zgodnie z reprezentowaną dyscypliną badawczą, należy kierować do przewodniczących Komisji:

Językoznawczej – Prof. dra hab. Feliksa Czyżewskiego, e-mail: feliks.czyzewski@poczta.umcs.lublin.pl; feliks.czyzewski@gmail.com,

Literaturoznawczo-Kulturoznawczej – Prof. dra hab. Lecha Miodyńskiego, e-mail: lech.miodynski@us.edu.pl.

Zgłoszenia należy przesłać nie później niż do 15 września 2021 roku.

Teksty zakwalifikowane do programu Kongresu w części tematycznej zostaną opublikowane w księdze kongresowej polskiej delegacji (sfinansowanej przez PAN), Z polskich studiów slawistycznych. Seria 14., Prace na XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Paryżu 2023,  odpowiednio w tomie pierwszym, językoznawczym lub w drugim, literaturoznawczo-kulturoznawczym.

Program Kongresu, wyznaczający projektowaną problematykę i tematykę obrad w podziale na sekcje tematyczne, jest zamieszczony na stronie organizatorów Międzynarodowego Kongresu Slawistów: https://mks-paris.sciencesconf.org/data/pages/Tematika_Paris_2023.pdf.

 Na stronie Kongresu: https://mks-paris.sciencesconf.org/ podano również szczegółowe informacje dotyczące wszystkich form udziału w kongresie: wystąpień w ramach sekcji tematycznych, bloków tematycznych, posterów, okrągłych stołów.

Informujemy, że ani Międzynarodowy Komitet Slawistów, ani Komitet Słowianoznawstwa PAN nie ponoszą żadnych kosztów finansowych udziału w Kongresie.

Formularz zgłoszenia >>

 

Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN

/-/ Prof. dr hab. Zbigniew Greń