XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów, Paryż 2023

XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Paryżu odbędzie się w dniach od 28 sierpnia do 1 września 2023 roku. Wszelkie informacje organizacyjne oraz komunikaty bieżące na temat XVII MKS można znaleźć się na stronie prowadzonej przez francuski Komitet Organizacyjny: https://mks-paris.sciencesconf.org/.

W Polsce przygotowania do Kongresu koordynuje Komitet Słowianoznawstwa PAN. Na stronie https://komslow.pan.pl w zakładce Międzynarodowy Kongres Slawistów 2023 znajdują się ogłoszenia dotyczące udziału polskiej delegacji.