XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów

W dniach 20-27 sierpnia 2018 roku w Belgradzie odbył się XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów. Miejscem obrad był Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Belgradzie, a brało w nich udział około 1200 uczestników. W ramach prac MKS zorganizowane zostało posiedzenie Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Podczas tego spotkania wygłoszono między innymi 6 referatów prezentujących zróżnicowaną tematykę badawczą, którą zajmują się członkowie komisji (zob. streszczenia poniżej).

Prezydium Międzynarodowego Komitetu Slawistów zaakceptowało wniosek o przedłużenie działalności Komisji Socjolingwistyki na następną kadencję 2018-2023 oraz powierzyło ponownie funkcję przewodniczącej prof. dr hab. Halinie Kurek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość wręczenia nominacji przewodniczącym wszystkich komisji afiliowanych przy MKS odbyła się podczas zakończenia XVI Międzynarodowego Kongresu Slawistów.

Posiedzenie Komisji Socjolingwistyki, Belgrad 23.08.2018 (streszczenia referatów)

1. Vladimír Patráš, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Kolokvializácia alternatívnych médií v slovanských jazykoch a jej sociokultúrne aspekty

2. Елена Лукашанец, Минский государственный лингвистический университет, Минск

Cоциолекты Беларуси: 250 лет развития

3. Pavol Odaloš, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Generačná príslušnosť ako sociolingvistický faktor determinujúci distribúciu slovnej zásoby v komunikácii  

4. Diana Stolac, Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Manipulacija i njezine mijene u reklamama kroz stoljeća

5. Anna Tyrpa, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków

Polskie społeczeństwo widziane z wiejskiej perspektywy

6. Mirosława Sagan-Bielawa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Rok 1918 w opisie socjolingwistycznym polszczyzny