WŁODZIMIERZ MOCH

Dr hab. Włodzimierz Moch jest profesorem na Wydziale Humanistycznym w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 1972–1977 studiował polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pracę doktorską obronił w 2007 r., habilitował się w 2018 r., w tym samym roku uzyskał stanowisko profesora.

Bydgoszczanin od urodzenia, regionalista, jest współautorem Słownika gwary i kultury Kujaw (t. I – 2017). Przede wszystkim jednak bada kulturę młodzieży z perspektywy lingwistyki kulturowej – napisał pierwsze polskie prace o hip-hopie, opublikował dwie monografie poświęcone tej subkulturze, obie z obszernymi słownikami dokumentującymi jej język: Hip hop – kultura miasta. Leksyka subkultury hiphopowej w Polsce (2008) i Street art i graffiti. Litery, słowa i obrazy w przestrzeni miasta (2016). W 2019 r. wydał monografię pt. Postawy nieoczywiste. Lingwistyczno-kulturowe studium wartości i zachowań w tekstach polskiej popkultury. Zajmuje się także pragmatyką językową – jest współautorem książki Poradnik językowy. Polskie gadanie (2000), a także współredaktorem kilku tomów zbiorowych oraz członkiem kilku towarzystw naukowych.

E-mail: zwmmochowie@wp.pl