TOMASZ KURDYŁA

Dr Tomasz Kurdyła jest adiunktem na Wydziale Polonistyki UJ, w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego. W 2002 roku ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, stopień doktora uzyskał w roku 2010 na Wydziale Polonistyki UJ, na podstawie rozprawy Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie mówionej mieszkańców Podkarpacia (na przykładzie Jaślisk i wsi okolicznych). Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim słowotwórstwa i nazewnictwa ludowego (ze szczególnym uwzględnieniem polszczyzny Podkarpacia), ale także słowotwórstwa ogólnopolskiego, zróżnicowania odmianowego polszczyzny, teorii języka oraz semantyki i leksykografii. Jest autorem jednej książki oraz kilkunastu artykułów naukowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, jest członkiem redakcji czasopisma "LingVaria".