MONIKA PEPLIŃSKA

Dr Monika Peplińska – adiunkt w Katedrze Stylistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; w 2003 roku ukończyła filologię polską na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (temat magisterium: Językowo-kulturowe konceptualizacje miłości). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała w 2012 roku na podstawie rozprawy Grzech we współczesnej polszczyźnie.

Zainteresowania naukowe: stylistyka i pragmatyka językowa, socjolingwistyka, zwłaszcza w zakresie komunikacji językowej dzieci i młodzieży,  nadto konceptualizacja rozmaitych pojęć we współczesnej polszczyźnie, badania o charakterze etnolingwistycznym, w których uwzględnia się zarówno aspekt językowy, jak i kulturowy.

Współredaktor tomów: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie (od 2014 r.), Niegrzeczność – Interakcja – Komunikacja (2015 r.) oraz Globalizacja a przemiany języków słowiańskich (2016 r.). Jest autorką monografii Grzech we współczesnej polszczyźnie. Studium językowo-kulturowe oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Jest sekretarzem (od 2013 r.) Oddziału Bydgoskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.