MAŁGORZATA WITASZEK-SAMBORSKA

Dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska jest profesorem nadzwyczajnym UAM w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest autorką książek: Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie (na podstawie słowników frekwencyjnych) (1992); Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie (na podstawie słowników frekwencyjnych) (1993); Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie (2005); współautorką książek: Mowa mieszkańców Poznania (1986, wyd. II: 1987, współaut.: Monika Gruchmanowa i Małgorzata Żak-Święcicka); Studia nad polszczyzną miejską Poznania (2009, współaut.: Anna Piotrowicz) oraz skryptu Zapis fonetyczny. Zbiór ćwiczeń (1988, wyd. II: 1991, wyd. III popr.: 1997; wyd. IV popr.: 1998; wyd. V popr. 2000; wyd. VI, 2003, współaut.: Liliana Madelska). Jest współautorką słowników: Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka (1997, wyd. II: 1999); Słowniczek gwar Poznania i Wielkopolski. 1111 wyrazów i połączeń wyrazowych (2009); Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. Haliny Zgółkowej, t. 1-50 (1994-2005); Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej angielsko-polski i polsko-angielski, pod red. Jacka Fisiaka, t. I – II (2003).

Redaktorką czterech tomów „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej": 2006, XIII (XXXIII); 2007, XIV (XXIV); 2009, XV (XXXV); 2010, 17 (37) oraz współredaktorką książki Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej i Krzysztofa Skibskiego (2011).

Jest autorką i współautorką około 70 artykułów naukowych, członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.