JOLANTA TAMBOR

Dr hab. Jolanta Tambor, prof. UŚ doktorat obroniła na podstawie rozprawy o języku polskiej prozy fantastyczno-naukowej, habilitację uzyskała na podstawie dysertacji poświęconej etnolektowi śląskiemu oraz świadomości językowej i etnicznej jego użytkowników. Na Uniwersytecie Śląskim pracuje od roku 1982, obecnie w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół: fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, języka artystycznego, szczególnie prozy science fiction, nauczania języka polskiego obcokrajowców, sytuacji językowej na Śląsku z perspektywy dialektologicznej i socjolingwistycznej. Jest dyrektorem Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, pełnomocnikiem JM Rektora UŚ ds. współpracy z krajami Azji i Europy Wschodniej oraz pełnomocniekiem Wojewody Śląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego „Bristol", Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk". Od 1998 roku jest członkiem ministerialnych komisji rekrutacyjnych osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce (Białoruś, Czechy, Gruzja, Uzbekistan, Węgry, Słowacja, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina). W latach 2003–2004 była profesorem wizytującym na University of Toronto, w 2010 na University of Alberta w Edmonton. Miała wykłady gościnne na uniwersytetach na Białorusi, w Czechach, Chinach, Japonii, Korei Południowej, Kanadzie, Macedonii, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, we Włoszech i na Węgrzech. Jest autorką książek: Język polskiej prozy fantastyczno-naukowej (Katowice 1991), Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna (Katowice 2006, 2008), Oberschlesien – Sprache und Identität (Leipzig 2011), kilkakrotnie wznawianego podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego (wspólnie z Danutą Ostaszewską, Warszawa 2000 i wyd. następne) oraz autorką zbioru zadań do tegoż podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia (Warszawa 2007), redaktorem (lub współredaktorem) wielu książek, w tym dotyczących nauczania języka polskiego jako obcego. Wraz z prof. dr hab. Danutą Rytel-Schwarz zorganizowała dwie konferencje polsko-niemiecko-czeskie poświęcone certyfikacji języka polskiego jako obcego oraz zredagowała publikacje pokonferencyjne (wyd. Gnome – Katowice 2006 oraz PeterLang – Frankfurt am Main 2008). Jest współredaktorem serii „Biblioteka Interpretacji" oraz „Czytaj po polsku".