IRENA BOGOCZOVÁ

Irena Bogoczová, doc., PhDr., CSc., ur. 7. 9. 1961 w Czeskim Cieszynie (CZ), od urodzenia mieszka w Czechach (Zaolzie), gdzie zdobyła wykształcenie podstawowe i średnie w szkołach z polskim językiem nauczania. W 1985 r. skończyła studia slawistyczne (filologia rosyjska i serbsko-chorwacka) na uniwersytecie w Brnie (obecnie Masarykova univerzita), po studiach została zatrudniona w Instytucie Języka Czeskiego AN RC, później na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego (Ostravská univerzita), kolejno: w Zakładzie Badań Etnikum Polskiego w RC, w Katedrze Języka Czeskiego i Katedrze Slawistyki (do chwili obecnej). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie obrony pracy doktorskiej z zakresu socjolingwistyki na Uniwersytecie Opolskim w 1995 r., stopień docenta w dziedzinie filologia słowiańska uzyskała na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Univerzita Palackého, Olomouc).

Działalność badawcza i dydaktyczna: słowiańskie językoznawstwo diachroniczne i porównawcze, dialektologia, socjolingwistyka, komunikacja językowa, bilingwizm, interferencja itp.

E-mail: irena.bogoczova@osu.cz