Habilitacja dr hab. Agnieszki Sieradzkiej-Mruk

We wtorek, 20 czerwca br. w auli Collegium Maius odbyły się promocje habilitacyjne Wydziału Polonistyki. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak dokonał uroczystego aktu promocji dziewięciu osób. W tym gronie znalazła się dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk, której laudację wygłosiła prof. dr hab. Halina Kurek.

fot. Anna Wojnar