EWA KOŁODZIEJEK

Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek jest kierownikiem Zakładu Etnolingwistyki i Kultury Języka w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierownikiem Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej US.

Jest autorką rozpraw naukowych z lingwistyki kulturowej: Gwara środowiskowa marynarzy na tle subkultury marynarzy (1994), Człowiek i świat w języku subkultur (2005, 2015 wyd. II zmienione) oraz książek z zakresu kultury języka: Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, (1998; wyd. II popr. 2002), Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny (1995), Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy (1999), Licz się ze słowami... Językowa corrida 3 (2003), Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN (2010), współautorką E-porad językowych (2009, z M. Kabatą i R. Sidorowiczem) oraz autorką ok. 80 artykułów naukowych.

Jest redaktorem naukowym tomu W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej. Księga ofiarowana dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi, profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego (2006), współredaktorem naukowym (z A. Choduń) tomu Mówi się. O wymowie i wymowności Polaków (2016), redaktorem naukowym pięciu Zeszytów Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców (1999, 2003, 2007, 2010, 2015).

Od 2011 r. jest członkiem Rady Języka Polskiego, a od 2015 roku członkiem prezydium RJP. Od 2011 roku przewodniczy pracom Zespołu Kultury Żywego Słowa RJP. Jest także członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. W latach 2011–2014 była wiceprzewodniczącą PTJ.  

E-mail: ewakolo@telvinet.pl.