EWA KOŁODZIEJEK

Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek jest wykładowczynią w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, kieruje też uniwersytecką poradnią językową. Jest wiceprzewodniczącą Rady Języka Polskiego, członkinią prezydium RJP, przewodniczącą Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej przy RJP, członkinią Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. W latach 2011–2014 była wiceprzewodniczącą PTJ.  

 

Jest autorką rozpraw socjolingwistycznych: Gwara środowiskowa marynarzy na tle subkultury marynarskiej i Człowiek i świat w języku subkultur (2005, wyd. II zmienione 2015) oraz książek z zakresu poprawności językowej i kultury języka:

  • Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny (1995),
  • Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy (1999),
  • Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku (1998; wyd. II popr. 2002),
  • Licz się ze słowami... Językowa corrida 3 (2003),
  • E-porady językowe (współautorzy: M. Kabata i R. Sidorowicz – 2009).
  • Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN (2010),
  • Potyczki z polszczyzną. Poradnik językowy PWN (2019),
  • Nowe, nowsze i najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie (2019).

Jest redaktorką naukową tomu: W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej. Księga ofiarowana dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi, profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego (2006), współredaktorką (z A. Choduń) tomu:  Mówi się. O wymowie i wymowności Polaków (2016) oraz redaktorką pięciu Zeszytów Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców (1999, 2003, 2007, 2010, 2015).

Napisała ponad 80 artykułów naukowych. Jest współautorką poradnika „Etyka języka. Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację” https://etykajezyka.pl/

E-mail: ewakolo@telvinet.pl.

www.ewakolodziejek.pl