Doktorzy

 1. dr Mirosława Sagan-BielawaPolszczyzna mówiona inteligencji pochodzenia kresowego na  Górnym Śląsku, 2002 (promotor: prof. Halina Kurek);
 2. dr Agnieszka Sieradzka-MrukOdbiorca jako czynnik kształtujący   wypowiedź (na przykładzie kazań dla  dzieci), 2003 (promotor: prof. Halina Kurek);
 3. dr Anna PiechnikWizerunek kobiety i mężczyzny w językowym      obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem), 2008 (promotor: prof. Halina Kurek);
 4. dr Katarzyna Godek Językowy obraz świata społeczności miejskiej i wiejskiej wpisany w inskrypcje nagrobne (na przykładzie cmentarza św. Salwatora w Krakowie oraz cmentarzy  wybranych wsi podhalańskich), 2010 (promotor: prof. Halina Kurek);
 5. dr Katarzyna ObrzutOnomastyka literacka w prozie o tematyce wiejskiej Władysława Orkana, 2010 (promotor: prof. Halina Kurek);
 6. dr Tomasz  KurdyłaFunkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie mówionej mieszkańców Podkarpacia (na przykładzie Jaślisk i wsi okolicznych), 2010 (promotor: prof. Halina Kurek);
 7. dr Małgorzata  Herchel,  Językowo-kulturowy obraz świata wpisany w inskrypcje nagrobne cmentarzy wiejskich (na przykładzie wybranych wsi małopolskich), 2011 (promotor: prof. Halina Kurek);
 8. dr Beata Ziajka,  Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w  przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w pow. chrzanowskim), 2011 (promotor: prof. Halina Kurek);
 9. dr Anna MisztaJęzykowo-kulturowy a tekstowy obraz Ślązaka i Ślązaczki we współczesnych piosenkach śląskich, 2014 (promotor: prof. Halina Kurek);
 10. dr Marta Śliwińska, Językowo-kulturowy a tekstowy obraz Francji utrwalony w felietonach Ludwika Stommy (na przykładzie tekstów zamieszczonych w Polityce w latach 2000-2010),  2014 (promotor: prof. Halina Kurek);
 11. dr Tomasz JelonekJęzykowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach (na przykładzie nazw terenowych gminy Wręczyca Wielka w pow. kłobuckim),  2017 (promotor: prof. Halina Kurek);
 12. dr Karolina BogaczObraz Boga i chrześcijanina utrwalony w dyskursie protestantów pentekostalnych, 2019 (promotor: prof. Halina Kurek);
 13. dr Marzena MiśkiewiczObraz wsi utrwalony w międzywojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie twórczości Wincentego Burka, Stanisława Młodożeńca i Stanisława Piętaka), 2020 (promotor: prof. Halina Kurek);
 14. dr Ilona Kulak, Obraz społeczności wiejskiej utrwalony w ludowych nazwach roślin (na przykładzie leksyki górali rabczańskich), 2021 (promotor: prof. Halina Kurek);