Prof. Diana Stolac

Prof. dr. sc. Diana Stolac rođena je 1956. godine u Zagrebu, redovita je profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Predaje Povijest hrvatskoga književnog jezika te niz izbornih kolegija iz područja povijesti jezika i standardologije (Starije hrvatsko jezikoslovlje; Jezik reklama; Metodologija jezičnih istraživanja i dr.). Voditeljica je doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika. Nositeljica je projekta MZOS-a Povijest hrvatske sintakse i projekta HZZ-a Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje. Područja istraživanja su: kroatistika; jezičnopovijesna, sintaktička i leksikološka (terminološka) istraživanja; metodologija jezičnih istraživanja; pragmalingvistička i sociolingvistička istraživanja i popularizacija humanističkih znanosti. Članica je uredništva časopisa Fluminensia (Rijeka) i savjeta časopisa Croatian Studies Review (Sydney).

Autorica je knjiga: Hrvatsko pomorsko nazivlje (Božo Babić, njegovi prethodnici i nastavljači) (1998) i Riječki filološki portreti (2006) i poglavlja u knjigama: Hrvatski jezik (doktorski studij) u: Doktorski studiji (2006); Kajkavski hrvatski književni jezik u: Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće (2011) i Antologija djela iz 17. i 18, stoljeća (suautori: Sanja Holjevac, Josip Lisac) u: Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće (2013).

Urednica je niza zbornika radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (1998-2002) i članica uredništva ili urednica zbornika međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani (1994-).

Autorica je više od stotinu znanstvenih radova i sudionica više od 120 znanstvenih skupova.

 

Aktualna strona: https://portal.uniri.hr/portfelj/diana.stolac@uniri.hr