EWA KOMOROWSKA

Prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska – ur. 1957 w Krakowie; Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (od 2012 roku), Prodziekan ds. Studiów Dziennych Wydziału Humanistycznego US (2003–2007), Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (od 2012 roku), przewodnicząca Wydziału Nauk Społecznych Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (2006–2012).

Absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie następnie uzyskała tytuł doktora (1989) i tytuł doktora habilitowanego (2001). Tytuł naukowy profesora uzyskała w 2011 roku na podstawie dorobku i pracy Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne (2010). Od 1984 roku związana z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2000 roku jest kierownikiem Zakładu Języków i Kultur Słowiańskich US. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2004), Medalem KEN (2006), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2007), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013). Jest autorką pięciu monografii, współautorką trzech słowników i jednego skryptu, opublikowała ponad sto artykułów naukowych w Polsce i za granicą. Ponadto blisko 50 książek ukazało się pod redakcją naukową prof. Ewy Komorowskiej. W kręgu jej naukowych zainteresowań znajduje się językoznawstwo słowiańskie, pragmalingwistyka i komunikacja językowo-kulturowa Trzykrotna stypendystka DAAD (1997, 2004, 2007), prowadziła wykłady w ramach programu Erasmus m.in. w Instytutach Slawistyki uniwersytetów w Rostoku (Niemcy), Greifswaldzie (Niemcy), Bordeaux3 (Francja) i Granadzie (Hiszpania). Kieruje dwoma międzynarodowymi projektami naukowymi. Organizatorka cyklicznych konferencji międzynarodowych dla młodych naukowców m.in. Świat Słowian w języku i kulturze (od 1997 roku), Komunikacja międzyludzka. Leksyka, semantyka, pragmatyka (od 2010 roku) oraz międzynarodowych sympozjów lingwistycznych.