BARBARA OCZKOWA

Dr hab. Barbara Oczkowa, prof. UJ, do emerytury była zatrudniona w Katedrze Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Słoweńskiej w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jej tematyka badawcza to: słowotwórstwo i morfologia chorwacka i serbska, ale przede wszystkim historia języka chorwackiego, serbskiego i słoweńskiego. Jest autorką czterech książek: Nomina instrumenti we współczesnym języku serbsko-chorwackim (1977); Zarys dziejów języka serbsko-chorwackiego (1983); Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej (2007); Hrvati i njihov jezik. Iz povijesti kodificiranja književnojezične norme (2010) i około stu innych publikacji naukowych.