ANNA TYRPA

Dr hab. Anna Tyrpa jest profesorem nadzwyczajnym w  Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie od 2004 r. pełni funkcję  kierownika  Pracowni Słownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur w warszawskim oddziale Instytutu.

W latach 1968-1973 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat uzyskała w roku 1985 w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Habilitowała się w roku 2002 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorką ponad 80 publikacji, w tym 3 książek:

Anna Krawczyk-Tyrpa, Frazeologia somatyczna w gwarach polskich. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała, Wrocław 1987 (II wydanie uzupełnione: Anna Tyrpa, Frazeologia somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich, Łask 2005); Anna Krawczyk-Tyrpa, Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz 2001; Anna Tyrpa, Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, Kraków 2011.

Współautorka zbiorowego dzieła Słownik gwar polskich, t. I – VII (A Fukaczka), 1977–2010, powstającego w Zakładzie Dialektologii Polskiej IJP PAN w Krakowie. Współredaktor (wraz z Feliksem Czyżewskim) tomu Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich, Lublin 2008 i „Studiów Dialektologicznych" IV, Kraków 2010 (wraz z Haliną Kurek i Jadwigą Wronicz).

Należy do komitetu redakcyjnego czasopisma „Język Polski" od 2008 (w latach 2008-2010 była jego sekretarzem naukowym) i rocznika „Socjolingwistyka" od 2010. Jest członkiem trzech komisji przy Komitecie Językoznawstwa PAN: Frazeologicznej, Etnolingwistycznej i Dialektologicznej oraz Komisji Językoznawstwa przy krakowskim Oddziale PAN. Należy do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.