Anna Piechnik doktorem habilitowanym

Termin: 03.06.2020
3 czerwca 2020 r. Rada Dyscypliny Językoznawstwo na UJ nadała pani Annie Piechnik stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Serdecznie gratulujemy Pani Profesor !
Data opublikowania: 05.06.2020
Osoba publikująca: Janusz Smulski